وبلاگ همه برو بچ رشته برق
 

*سری به جزوه های دانشگاه استنفورد بزنيم

نام درس:Wireless Communications (ارتباطات بی سيم)==>اينجا

 نام استاد:Professor Andrea Goldsmith

نمونه جزوه:

Lecture 1: Overview of Wireless Systems

    Required Reading: Chapter 1 of Reader.

The University of Alabama

***اين جزوه ها از دانشگاه آلاباما

نام درس:Digital Logic-(منطق ديجيتال)==>اينجا

جزوه نمونه:

 Lecture 12

Implementation Technology: Buffers, Tri-state gates, Transmission gates

HTML

PDF

PDF

PDF

ستون کنار HTML جزوه به فرمت pdf و دو صفحه جزوه در هر صفحه pdf است .کنار آن چهار صفحه جزوه در يک صفحه pdf و انتهايی نيز به همين ترتيب:شش صفحه در يک صفحه pdf .اين را گفتم تا در صورت برخورد با موارد مشابه سردرگم نشويد يا همه ستون ها را download نکنيد.

در بعضی سايت ها جزوه ها به فرمتهای ppt يعنی power point يا ps يعنی post script نيز وجود دارد.


عکسهای اين دفعه:

-۱-      -۲-          -۳-          -۴-            -۵-

 

در آينده جزوه های بيشتری معرفی می کنم

 

یکشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸۳ - hessameddin shafeiyan | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows