مخلص مهندس ذهابی هم هستیم04.gif04.gif04.gif04.gif

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
تا بعد

آقا سایتت باحاله، اگه هم کسی تحویل نمیگیره چون خبر نداره. آموزنده است. در ضمن من میخواستم که یک کتاب در مورد شباهت الکتریسیته به آب بنویسم. اینکه مثلا خازن مثل یک استخر آبه، مقاومت مثل یک لوله باریکه و از این قبیل چیزها. فکر میکنی که چقدر بتونیم همکاری کنیم؟

تا بعد

یک چیزه دیگه اینکه این بیلبیلک را از روی ماوس بردار که منو کشت