√مبانی ميکروکنترلرها-قسمت اول

                              قسمت دوم

خازنهايی کنارگذر(بای پس)

يک مقاله جالب و چند قسمتی در رابطه با منطق فازی از همان سايت

مقاله ای جالب توجه در مورد پروژه های ميکروکنترلر PIC

مقاله ای بسيار جالب توجه در مورد I2C از MicroChip -در رابطه با آی سی های PIC

 

چند کتاب رايگان OnLine

آشنايی با PLC های صنعتی

زبان PICBASIC برای ميکروکنترلرهای PIC

ميکروکنترلرهای PIC

گيرنده های راديويی

قطعات وادوات الکترونيکی

ويرايش سوم کتاب Thinking in Java به حجم۵.۶ مگ و فقط ۱۱۸۲ صفحه30.gif

√کتاب پنج جلدی Lessons In Electric Circuits:

 جلد اول                    جلد دوم              جلد سوم  

 جلد چهارم                جلد پنجم            جلد ششم

کمی هم متفرقه:

کتاب‌های رایگان فارسی:لیستی از کتاب‌های رایگان فارسی

√ليست ۵۰۰ تا از بهترين دانشگاههای دنيا

موزه ماشين حسابهای HP

فکر کنم بهترين ماشين حساب موجود تو بازار ايران باشه

پازل از نوع مداری آن03.gif

تاريخچه آی سی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید