برای نسخه 99se از نرم افزار معروف طراحی فيبر مدار چاپی  protel

product brochure      Handbook     trial cd booklet         introductrory tutorial

تهيه نسخه سی روزه آن هم دردسر دارد اما شما معمولا ميتوانيد اين نرم افزار را از انجمن علمی برق دانشکده تان تهيه کنيد.

/ 2 نظر / 9 بازدید
وحيد

سلام دوستان من برای اولين بار به اين سايت اومدم. به مديريت اين سايت و کسانی که مطلب فرستادن تبريک ميگم. سايت مفيد و خوبی داريد.