*سری به جزوه های دانشگاه استنفورد بزنيم

quad.jpg

نام درس:Wireless Communications (ارتباطات بی سيم)==>اينجا

 نام استاد:Professor Andrea Goldsmith

نمونه جزوه:

Lecture 1: Overview of Wireless Systems

Lecture Slides PDF (9/page) , PPT

Lecture Summary .

Required Reading: Chapter 1 of Reader.

Supplemental Reading

**اين جزوه ها از دانشگاه برکلی 

نام درس:Computer Architecture-(معماری کامپيوتر)==>اينجا

جزوه نمونه:

lect.7 vector processors 

The University of Alabama

***اين جزوه ها از دانشگاه آلاباما

نام درس:Digital Logic-(منطق ديجيتال)==>اينجا

جزوه نمونه:

 Lecture 12

Implementation Technology: Buffers, Tri-state gates, Transmission gates

HTML

PDF

PDF

PDF

ستون کنار HTML جزوه به فرمت pdf و دو صفحه جزوه در هر صفحه pdf است .کنار آن چهار صفحه جزوه در يک صفحه pdf و انتهايی نيز به همين ترتيب:شش صفحه در يک صفحه pdf .اين را گفتم تا در صورت برخورد با موارد مشابه سردرگم نشويد يا همه ستون ها را download نکنيد.

در بعضی سايت ها جزوه ها به فرمتهای ppt يعنی power point يا ps يعنی post script نيز وجود دارد.

عکسهای اين دفعه:

-۱-      -۲-          -۳-          -۴-            -۵-

 

در آينده جزوه های بيشتری معرفی می کنم23.gif

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
علي

وبلاگ بسيار خوبي داري اميدوارم هميشه موفق باشي.